We laten jullie even weten dat we op 'cursus' gaan. Achaïa gaat haar kennis verdiepen.

Op 16 juli 2017 gaan we samen naar Zaandam om daar een workshop 'Introductie in schildermaterialen voor kunstenaars' te volgen. Dit zal plaatsvinden in Verfmolen de Kat aan de Zaanse Schans.
We laten ons praktisch en theoretisch onderrichten. Volgens de inleiding op de workshop kunnen we na een korte inleiding een keuze maken van drie of vier mogelijkheden uit een tiental technieken en daarvan de verf zelf bereiden en testen. het theoretische deel gaat o.a. over: Informatie over namen, symbolen en de belangrijkste eigenschappen van pigmenten. Informatie over bindmiddelen en informatie over penselen, keuze en onderhoud.      

We krijgen les van:
Pieter Keune. Hij studeerde scheikunde en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1971 begon hij als docent materialenkunde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Van 1985 tot 1992 runde hij aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht een laboratorium met als opdracht onderzoek te doen naar gebruik van materialen in de hedendaagse beeldende kunst. Vanaf 1992 is hij verbonden aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afdeling museologie (Reinwardt Academie) en heeft colleges aan de masterstudenten Restauratie aan de UvA gegeven.

Inmiddels is hij gepensioneerd maar nog steeds gastdocent op de universiteit van Amsterdam.
In 1991 richtte hij het materiaaltechnisch vakblad voor kunstenaars en restauratoren kM (kunstenaarsmateriaal) op waarvan hij nog steeds hoofdredacteur is. Samen met Matthijs de Keijzer heeft hij de publicatie 'Pigmenten en bindmiddelen', uitgegeven door NRC, geschreven. Keune heeft vele publicaties over materiaaltoepassingen in en behoud van hedendaagse beeldende kunst op zijn naam staan en is hij medeauteur van 'Kunsttechnieken in historisch perspectief'. Zo heeft hij ook bijdragen geleverd aan de uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten “Beelden Buiten, Beheer en Behoud” en het internationale “Modern Art, Who Cares”. (bron:  www.kunstwacht.nl)

Wij waren enthousiast toen we deze workshop voorbij zagen komen en hopen dat we dit enthousiasme ook zullen beleven.

U hoort nog van onze waarnemingen.