Iconenatelier Achaïa Telefoon: 0594 - 512 796
Ineke Brink & Frea Zigterman   0594 - 516 430
Vijf Akkers 19    
9356 CR E-mail: info@iconenachaia.nl
Tolbert (Gn) Kvk: 02.07.27.18


Indien u een vraag heeft of wilt dat wij contact met u opnemen vul dan onderstaand formulier in.


Wij hanteren de privacy regelgeving. Informatie verzonden met dit e-mailbericht en alle overige mailverkeer is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Achaïa staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
In het geval dit e-mail bericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen.