2017
 

29 maart 2017 is voor de achtste keer door Achaïa een iconenwijding georganiseerd. 32 iconen werden ervoor neergelegd.
Het Russisch Byzantijns koor uit Groningen o.l.v. Cas Straatman heeft voorafgaand aan de wijding enkele liederen gezongen. Na een openingswoord door Ineke en Frea heeft Vader Serafim het overgenomen.
Eerst werd het water gewijd. Soms in beurtspraak / wisselzang met het koor. Aansluitend werden de iconen gewijd. De eigenaren van de iconen stonden rond de tafel om dit gebeuren van dichtbij mee te maken.
Een ieder kreeg de eigen icoon persoonlijk met de zegen weer terug. Hierna ging het koor nog voor ons zingen en konden de belangstellenden de iconen nog even van dichtbij bekijken.
Ook deze keer kunnen we terug zien op een fijne en geslaagde avond.

                

 

2016

Voor de wijding op 30 maart 2016 is contact gezocht met Cas Straatman. Dirigent van het Russisch Byzantijns koor in Groningen. Cas heeft direct de meewerking toegezegd. Er was echter wel een klein probleempje: Hij moest om 20.00 uur in Zuidlaren zijn  voor een belangrijke generale repetitie van een ander koor. "Hoe laat we dan beginnen", zo vroeg hij. Ja, meestal om 19.00 uur inloop en om 19.30 uur de wijding. Maar deze tijdstippen staan niet vast, dus we konden nog wel wat schuiven. Zo gezegd, zo gedaan. wij hebben de wijding vervroegd. En daar hebben we geen spijt van gehad.
Het was een heel mooie wijding met heel veel iconen. We moesten er zelfs nog een tafeltje bij zetten anders pastte het niet. Tijdens de eerste liederen van het koor zijn de iconen op rubriek bij elkaar gelegd. Dit maakt het overzichtelijker voor Vader Serafim.
Onze partners Jaap en Jouke hebben voor koffie en thee gezorgd en 'dochter' Anita heeft de foto's gemaakt. Van de foto's hieronder een beknopte weergave.

We danken langs deze weg iedereen die deze wijding tot een succes hebben gemaakt.

        

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2015

presentatie Oldekerk

Op 7 december 2015  hebben we een presentatie gehouden in Oldekerk in  één van de zalen bij de PKN kerk. Na een beetje een onrustige inloop (meer mensen dan de zaal op was berekend)  hebben we een inspirerende avond gehad. De grote belangstelling en de  interactie met  de aanwezigen was heel goed. Het is voor ons ook heel fijn dat er steeds van die mooie vragen worden gesteld. Zo weten we wat er leeft en laat ons ook zelf steeds weer nadenken waarom we iconen schilderen en waarom het ons zo goed doet.

Voor ons vertrek kregen we als dank nog een ‘kloostermop’ mee. Een heerlijke koek die goed heeft gesmaakt.
 

...............................................................................................................................................................................................................

Bezoek heiligenbeeldenmarkt in Noordwijk

Zaterdag 5 december zijn we samen op stap geweest om een heiligenbeeldenmarkt te gaan bezoeken in de kerk van Noordwijk.
We gingen om ons te laten verrassen van wat we er tegen zouden komen. En dat we zo geraakt zouden worden, dat hadden we
zeker niet verwacht.
We zagen er deze icoon staan. Loodzwaar was het. Weer terug gezet en eerst verder rondgekeken.
Maar het liet ons niet helemaal los.

 

Toen werden we aangesproken door een medewerker RTV Noord. Ineke heeft Frea naar voren
geschoven, zij kan tenminste de grunnegse toal spreekn ėn gout proatn. Hieronder een link naar de
uitzending.

We kwamen weer terug bij deze icoon en spraken erover met de eigenaar. Deze icoon is gevonden
in Frankrijk. De afbeelding zei hem niet zoveel maar Frea kon er op dat moment al veel over vertellen

 

Ineke heeft thuis verder onderzoek gedaan en kwam tot de volgende ontdekking. De lijst is van hout
en is opgespannen met een soort suėdestof in een mooie grijze kleur. De plaat is van een metaalsoort
en is waarschijnlijk gegoten en opgeschilderd. Heel bijzonder.

 

 

Onze dag was weer helemaal goed. Als je hem wilt komen bewonderen, dat kan.
Het hangt
inmiddels in ons atelier.

 

ttp://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20083/Noord-En-Ommeland-met-Marcel-Nieuwenweg/aflevering/1596
op 1.59
............................................................................................................................................................................................................

Iconenwijding 2015

Bij de vorige wijding kwam er een belangstellende naar ons toe en vroeg hoe wij het zouden vinden om ondersteunende muziek bij de wijding te krijgen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en zo zijn we plannen gaan maken. We hebben een repetitie bijgewoond van het Kaukasisch mannenensemble Leek om te luisteren.  We werden al gauw meegesleept door de prachtige muziek. 
O p 25 maart 2015 om zes uur waren wij in de Historische kerk in Midwolde  om de iconen wijding voor te bereiden. Het Kaukasisch Mannenensemble was er ook al snel om in te zingen. De koffiepot stond al gauw klaar om een hoeveelheid koffie te maken. De kaarsjes werden klaargezet, de tafels gereed om de iconen te verwelkomen.
Het begon al snel te lopen en vele iconen werden op tafel klaargelegd. Omdat dit voor ons een bijzondere avond zou worden hadden we een programma gemaakt en aan een ieder bij binnenkomst uitgereikt. Na enkele liederen heeft Sven Standardt,  Vader Serafim, eerst het water gewijd en daarna de iconen. Het mannenensemble heeft met enkele liederen de bijeenkomst afgesloten.
We hebben enkel positieve geluiden gehoord en waren zeer vereerd dat we er samen een zeer geslaagde avond van hadden gemaakt.

       


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2014


Tsjerkepaad Augustinusga 5 juli - 13 september 2014

In de zomerperiode heeft het atelier meegewerkt aan het tjserkepaad in Augustinusga. Deze bijzondere kerk heeft elk jaar een extra programma tijdens het kerkenpad en dit jaar mochten wij daar een kleine tentoonstelling neerzetten. Drie zaterdagmiddagen hebben we er een demonstratie icoonschilderen verzorgd. Tijdens de demonstratiemiddagen mochten wij ons elke keer verheugen in een gezonde belangstelling van ongeveer 35 - 40 personen. We hebben veel informatie over iconen en het schilderen ervan kunnen uitwisselen. Tijdens deze periode is er gewerkt aan de icoon van Augustinus van Hippo. De naamgever van de kerk en het dorp? Deze icoon hebben wij de laatste middag overhandigd aan de organisator van het programma én een lid van de kerkenraad. De icoon krijgt een mooie plaats in de kerk en zal in maart 2015 worden gewijd. Hieronder een kleine foto-impressie.

       
     

Cursusweek Ommen 12 - 16 maart 2014

Voor de vierde keer is er een cursus week in Ommen gehouden. Deze keer ook weer onder de paraplu van de commissie Vorming en Toerusting van de PKN in Ommen. De koster / beheer Lex van zalencentrum 'De Kern' wederom onze gastheer. Het was een goede week. Op verzoek van John Troost (onze contactpersoon voor V&T) is er door Jaap Terpstra (een cursist) een artikel geschreven voor het ‘Kerkvenster’ (het Ommens kerkblad) Dit artikel heb ik hieronder met toestemming van Jaap overgenomen. Iconen schilderen in de Kern Met veel enthousiasme hebben 7 personen van maandag 31 maart t/m vrijdag 4 april 2014 ( 40 dagentijd voor Pasen) deelgenomen aan de cursus icoon schilderen, o.l.v. Ineke Brink en Frea Zigterman van iconen atelier Achaïa (= Engel van het geduld).
Nu stellen velen (vooral gelovigen uit de protestantse traditie) vragen over de betekenis van iconen en waarom iconen zo belangrijk zijn. In Orthodoxe kerken leert men dat door een icoon te eren, door er voor te bidden, de gelovige in verbinding treedt met God. Een gelovige vereert een icoon door het slaan van een kruis en het maken van buigingen en door de icoon eventueel te kussen; in de kerk zetten de gelovigen een kaars voor de icoon op een daarvoor bestemde kaarsenstandaard.
De icoon is dan een trefpunt van het materiële en het bovenzinnelijke, een medium waardoor de Godheid tot de mensen wordt gebracht. De gelovige kan, door zich in gebed te concentreren op een icoon, zich voor een moment losmaken van de wereld en al biddend zich in verbinding stellen met de onzichtbare, hogere wereld, met God en met Zijn heerlijkheid. Iconen worden ook wel vensters op de eeuwigheid genoemd, omdat zij als het ware een stukje van de Hemel, een stuk van Gods Koninkrijk laten zien.

Voor de cursus had iedere deelnemer vooraf een afbeelding gekozen, sommigen hadden gekozen voor een afbeelding waarmee ze een speciale band hebben. Drie dingen zijn bij het iconen schilderen erg belangrijk: geduld, overgave en vertrouwen! Er waren soms momenten dat het eventjes niet mee zat. Het moest allemaal erg zorgvuldig en kostte veel tijd, maar uiteindelijk lukte het om de iconen op tijd af te ronden. Wat waren we allemaal trots en dankbaar dat het (weer) gelukt was.
Voor sommige deelnemers was het de 2e, 3e  of 4e keer dat ze een icoon schilderden. Een aantal van ons zoekt voor hun icoon een speciale plaats in huis. Misschien heeft ons verhaal uw interesse gewekt om in 2015 uw eigen icoon te schilderen.

 
Namens de 7 iconenschilders,
Jaap Terpstra
                                                    
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

2013

 
Paascyclus in de historische kerken van de PGLO.

We zien terug op een mooie aanvulling in deze paascyclus.  Door de gemeenteleden is er positief op gereageerd. Het wordt mogelijk een
mooie traditie om iconen in de Protestante kerk een plaats te geven.

                     

 


Bijdrage aan de Paascyclus in de historische kerken Leek / Midwolde

Eind januari 2013 zijn we door een predikant van PKN Leek-Oldebert benaderd of ons atelier ook iconen heeft die bij de paascyclus passen. Dit
jaar wilden de predikanten die zouden voorgaan in de paascyclus graag iconen in de liturgie gebruiken. Toezeggen zou voor ons best nog wat werk met zich meebrengen. Na rijp beraad hebben we onze medewerking toegezegd. Het was toch wel een hele eer en heel bijzonder om iconen een plaats in de Protestantse liturgie te geven.
Twee te gebruiken iconen waren al geschilderd. De kruisigingsicoon door Ineke en de dageraads-icoon ‘Noli me tangere’ door Stieneke (cursist van Achaïa). Stieneke wilde haar icoon wel uitlenen.
Er bleven dus nog twee diensten over en twee maanden om e.e.a. te realiseren. Er lagen nog twee geprepareerde planken van een goed formaat klaar. Frea heeft de icoon van het laatste avondmaal gemaakt en Ineke de vrouwen bij het gebalsemde lichaam van Christus. De cyclus was compleet.
Op de woensdag in de stille week waren de ’nieuwe’ iconen voltooid en gereed voor gebruik.
De eerste dienst op donderdagavond gedenken we het heilig avondmaal. Deze dienst vond plaats in de kapel op De Dam in Leek. Voor aanvang van de dienst is de icoon op een mooie plaats bij de paaskaars en de avondmaalstafel gezet. De overige diensten waren in de kerk in Midwolde.  Op Goede Vrijdag konden de gemeenteleden tijdens de stilte een narcis bij de icoon neerleggen. Hier is veel gebruik van gemaakt.  De bloemen zijn de overige dagen er blijven liggen. Een lid van de cantorij had in het klein het graf van Christus gemaakt en deze hebben we ook een plaats bij de icoon gegeven. Tijdens de diensten  hebben Ineke en ik afwisselend een gebed / gedicht gelezen als aanvulling op de liturgie.
               

 

Verslag van de 5 jaren iconenatelier Achaïa.
We zijn begonnen met plannen maken tijdens de iconencursus (week 12) in Ommen. Daar hebben we ´s avonds samen zitten brainstormen hoe we de 5 jaren samenwerking in ons atelier aan iedereen willen laten zien. Daar is de expositie uitgekomen met onze iconen maar ook met de iconen van onze cursisten. We hebben wat opzetjes gemaakt, mail verstuurd om medewerking te krijgen en later thuis alles verder uitgewerkt.

Op woensdag 17 april zijn we begonnen met de galerie leeg te halen en alles in dozen te pakken. Er stonden nog een kleine 100 uilen van allerlei pluimage zoals porselein, stof, steen etc. die eruit moesten worden gehaald. Onze dochters c.q. schoondochters waren gelukkig bereid om ons daarmee te helpen. Vele handen maken licht werk, dat was duidelijk een goed gezegde, we waren mooi op tijd klaar. Dat hadden we niet zo snel verwacht. Op woensdag 8 mei zijn we er  weer heen gegaan om alle panelen op te bouwen en daar werden we bij geholpen door de stoere (schoon)zoons. En voor de dames de kans om alle ongedierte weg te halen, we schuwden geen spin, tor, luis, wesp, daas of oorwormen.      
Na de Meivakantie zijn we verder gegaan met opbouwen. Het moest er piekfijn uitzien. Inmiddels waren ook alle folders en flyers verspreid in stad en ommeland. Bloemen werden geschikt door Krista Zigterman. En …………………op 25 mei stond alles op zijn plek en  waren we klaar voor de stroom mensen. Dat kwam niet direct op gang, dus zijn we begonnen aan het opzetten van ons nieuwe logo. Een logo die we in de toekomst willen gaan gebruiken. Na een rustige start kwamen er gelukkig  vele bekende, onbekende, vrienden en familie langs. We konden fijn met iedereen apart een woordje wisselen. Lang gesprek of kort gesprek, ze waren heel waardevol. Ook zondag 26 mei en 1 en 2 juni waren waardevolle dagen. We waren maar wat `trots` op de resultaten van onze cursisten die hun iconen ter beschikking hadden gesteld. Het was fijn dat er zoveel mensen de moeite hadden genomen om langs te komen. 
We hebben een bijdrage gevraagd bij de entree en na aftrek van de gemaakte kosten konden we nog een aardig bedrag in de giften bus van KET Tanzania doneren. Een woord van dank aan de familie Boekhold voor het beschikbaar stellen van de tentoonstellingsruimte is hier zeker op z’n plaats en nog een woord van dank aan alle hulp van onze familieleden.

                      
                        
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
2012
Achaïa heeft deze winter haar vleugels uitgeslagen en is op vier verschillende locaties neergestreken. 
 
 
Op 25 januari is een presentatie gehouden voor de Vrouwen van Nu afdeling Roden. Het bestuur dacht dat er veel belangstelling zou zijn voor dit onderwerp. Daarom was  de zaal ingericht voor 80 personen. Dit was echter nog te weinig. Er bleven maar stoelen bij gezet worden en toen we konden beginnen met ons verhaal waren er 130 zitplaatsen gevuld. Wat een belangstelling en ontzettend leuke reacties.
 
 
Maandag 5 maart is dezelfde presentatie gehouden voor een 20-tal dames van de plattelandsvrouwen in Gasterij het Theehuis van Midwolde. Dit was een heel andere ervaring. Nu was er geen microfoon. We stonden dichtbij het publiek en hadden ook nog afleiding van de biljartclub. Dit was weer een andere ervaring.
 
 
12 april waren we uitgenodigd om workshops te houden op de verdieping-dag van Vacare in Leeuwarden. De presentatie die voor andere groepen wordt gehouden is hiervoor aangepast en omgezet naar een andere vorm. In twee workshops van drie kwartier hebben we de vreugde van de icoon aan een 40-tal belangstellenden kunnen verspreiden.  Uit reacties achteraf blijkt dat we mensen hebben ‘geraakt’ met deze werkwijze.
 
 
Reinhart Wollenberg (deelnemer in Leeuwarden) heeft er ook een klein stukje voor het Friesch Dagblad geschreven. (Gedachte, blz. 2 op 3 mei "icoon zoekt mij")
 
Tijdens een studiedag maak ik kennis met religieuze iconen, die uit een geheel andere traditie komen. Ook hoor ik raadselachtige woorden over de ervaring dat niet de gelovige mens een bepaalde icoon uitzoekt, maar dat de icoon als het ware naar mij toekomt. Bij de volgende workshop ligt voor ieder een aparte icoon klaar. Voor mij ligt de icoon van Elia, die op de berg Horeb God mocht ontmoeten ‘in een zachte bries’. Hij werd zo na een diepe crisiservaring gesterkt om zijn weg te vervolgen.
En plotseling krijgt die icoon-uitleg, die eerder zo raadselachtig klonk, betekenis. De icoon raakt mij diep; verhalen komen op die zich met mijn eigen levensverhaal verbinden. God is niet in het vuur of de stormen van het leven, maar wordt ervaren in de zachte bries van stilte. Deze icoon is voortaan ‘mijn icoon van bemoediging’, die naar mij toekomt en zegt: ‘Ga, er is nog genoeg weg vóór je, en blijf naar Mij luisteren in de stilte!’ Zo vindt God ons mensen op geheel eigen wijze.
 
 
In de week van 12 tot 16 maart was iconen atelier Achaïa weer te gast in De Kern in Ommen. Zeven cursisten hebben in een midweek een icoon geschilderd. Op vrijdagmiddag zijn ze allemaal met een icoon en een zeer tevreden gevoel over het resultaat naar huis gegaan. Het was weer een bijzondere week. Waar we met veel plezier op terugkijken. We voelden ons zeer welkom en omringt met liefdevolle mensen.
 
 
Vrijdag 30 maart was de iconenwijding. Vooraf hieraan is er een korte expositie gehouden van het werk van onze cursisten. De expositie was van 17.30 – 19.30 uur. Het eerste uur was er geringe belangstelling, maar wel heel waardevol. Er was toen nog tijd voor ons om even in gesprek te gaan. Vanaf 18.30 uur begon het goed aan te lopen. De reacties waren positief en we gaan hier volgend jaar zeker een vervolg aan geven.
 
 
Het winterseizoen was intensief, maar heel bijzonder. Wij van het iconen atelier Achaïa krijgen energie uit het werk waar we mee bezig zijn. De energie die we in onze activiteiten steken krijgen we dubbel en dwars terug.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Iconen atelier Achaïa kijkt alweer uit naar het volgende seizoen en laat zich verrassen waar ze haar vleugels uit mag spreiden.
Dit voorjaar zijn we alweer voor de derde keer een week in Ommen geweest. In zalencentrum ‘De Kern’ hebben we tien cursisten begeleid in het schilderen van een icoon. Op maandagmorgen  zijn we om 7.00 uur met ‘de wagen volgeladen’ naar Ommen gereden en stonden we om 8.15 uur op de stoep bij de Kern. Door miscommunicatie was de deur nog niet los. We hebben via allerlei omwegen contact kunnen leggen met iemand die een sleutel had. Ondertussen waren de eerste cursisten ook al aangekomen en was het dus even improviseren. Ook daar draaien we onze hand niet voor om. Iets later dan de bedoeling was zijn we begonnen met de opening van de cursusweek en het lezen van de gebeden.  Het was mooi weer, dus konden we buiten de planken schuren en binnen de cursusruimte verder inrichten. We werken van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.30 uur.  ’s Middags om ongeveer 16.30 uur werden de pigmentbakjes schoongemaakt en na het gebed werd nog een laatste blik geworpen op het reeds bereikte resultaat. Dan gingen de cursisten naar huis. Wij beiden bleven nog  na om alle resultaat te bekijken en de stappen voor de volgende dag door te nemen.
Op ons logeeradres bij de familie Jelsma was het goed vertoeven. Elke avond een heerlijke maaltijd en ’s ochtends konden we in alle rust ontbijten en de lunch klaarmaken. ’s Avonds na het eten was het voor ons weer hard werken. De stappen voor de volgende dag niet alleen doornemen, maar ook verder uitwerken. Ook waren we druk bezig met de voorbereidingen voor onze expositie. We hadden een laptop meegenomen en konden zo op afstand veel regelen.  Een week in Ommen vliegt voorbij, en toch ook weer niet. We kunnen zóveel doen in de vijf dagen dat we er zijn. Het is heel intensief maar geeft ook veel energie. De vrijdagmiddag eindigt altijd een beetje hectisch. Maar zo rond half vijf zitten alle iconen in de Oliva en kan ons mobiele atelier weer in de auto worden geladen. Rond het avondeten zijn we, moe maar voldaan, weer op het thuishonk.